14 มิถุนายน 2562 ‘สิงคโปร์’หนุนเติบโตอย่างยั่งยืนในเอเชีย

ที่มา: https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/837817

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังสิงคโปร์ กล่าวในการประชุมทางการเงินและสถาบันการเงินที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์เมื่อเร็ว ๆ นี้ว่า สิงคโปร์สามารถสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนในเอเชียด้วยการช่วยเสริมความเข้มแข็งให้กับมาตรการป้องกันภัยธรรมชาติในภูมิภาค ในการนี้ ธนาคารกลางสิงคโปร์ (เอ็มเอเอส) จะพัฒนาตลาดสำหรับหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับประกันภัย เป็นวิธีจัดหาเงินทุนสำหรับจัดการความเสี่ยงทางเลือกซึ่งสามารถช่วยจัดหาเงินทุนได้อย่างรวดเร็ว หลังเกิดความเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย มีเพียงราวร้อยละ 5 ของความเสียหายทางเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาของเอเชียที่ได้รับการคุ้มครองจากประกันภัย แม้ในความเป็นจริงภัยธรรมชาติมีความรุนแรงขึ้นและเกิดถี่ขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัจจัยนี้สร้างความตึงตัวอย่างมหาศาลต่อรัฐบาลในประเทศกำลังพัฒนา กรณีที่เกิดหายนะภัยจากธรรมชาติ ซึ่งสามารถฉุดการเติบโตทางเศรษฐกิจในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสำหรับช่วงหลายปีข้างหน้า” ในงานประชุมนี้มีบรรดานักลงทุนมหาชนซึ่งรวมถึงธนาคารกลาง กองทุนเพื่อความมั่งคั่ง และกองทุนบำนาญจากทั่วโลกที่ได้รับผลกระทบจากตลาดโลกเข้าร่วม รองนายกฯ สิงคโปร์ เสริมว่าเพื่อพัฒนาตลาดสำหรับหลักทรัพย์ที่เกี่ยวกับประกันภัย ธนาคารกลางสิงคโปร์จึงได้ริเริ่มโครงการวิเคราะห์ข้อมูลภัยธรรมชาติขึ้น ซึ่งจะสนับสนุนการปรับโครงสร้าง การวางแผน และการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์สำหรับการทำธุรกรรมดังกล่าว ด้วยการปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและส่งเสริมการกำหนดมาตรฐาน นอกจากนั้น สิงคโปร์ยังสร้างการเติบโตให้กับภาคการเงินที่ยั่งยืนของตน โดยเอ็มเอเอสกำลังหาทางกระตุ้นการเติบโตของพันธบัตรสีเขียว พันธบัตรสังคม และพันธบัตรความยั่งยืน เช่นเดียวกับการกระตุ้นความตระหนักรู้เรื่องการจัดหาเงินทุนอย่างยั่งยืนในภาคการเงิน